บังโซ (ป้อมยาม)

ป้อมประจำการของยามเฝ้าประตูผู้ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน มีบันทึกว่าภายในอาคารมีซาซุมาตะ (คราด) สึกุโบ (ไม้แทง) และโซเดการามิ (หนามตะขอเหล็ก) (ที่เรียกกันว่าสามอุปกรณ์) ซึ่งเป็นอุปกรณ์จับคนร้าย
ประตูใหญ่เป็นประตูคะบุกิ ผู้คนในท้องถิ่นต่างเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า “ประตูดำ” จากรูปลักษณ์ภายนอกของมัน ในยุคเอโดะ ยามเฝ้าประตูจะยืนอยู่หน้าประตูนี้เพื่อตรวจดูผู้คนที่เข้าออกที่นี่