โซจุสึโช (โรงฝึกการใช้หอก)

นอกจากหอก ยังจัดให้มีการฝึกอาวุธที่มีด้ามยาว เช่น ง้าวและดาบ เป็นโรงฝึกขนาดใหญ่ที่สุดภายในโรงเรียน ไซโจและจัดให้มีการฝึกซ้อมในฤดูหนาวอย่างสม่ำเสมออีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดบรรยายเรื่องเทคนิคการใช้ปืนแบบตะวันตกซึ่งเป็นอาวุธสมัยใหม่ในช่วงปลายสมัยเอโดะขึ้นที่โซจุสึโซ
ในปีค.ศ. 1873 ที่นี่ถูกรื้อสร้างใหม่เพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์ของวัดโจโคคุจิ (วัดประจำตระกูลซานาดะ) ซึ่งถูกไฟไหม้เสียหายในปีก่อนหน้านั้น ในเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 1997 การก่อสร้างใหม่แล้วเสร็จและฟื้นฟูบรรยากาศเมื่อมีการก่อสร้างกลับขึ้นมาใหม่
ดูเหมือนว่าศิลปะการใช้หอกนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในแคว้นมัตสึชิโระ มีการพาลูกศิษย์จำนวนมากออกไปฝึกซ้อมกลางแจ้งที่ภูเขา