คิวจุสึโช (โรงฝึกการยิงธนู)

ถูกสร้างให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมการยิงธนู แต่เมื่อกลายเป็นโรงเรียนมัตสึชิโระในปีเมจิที่ 6 (ค.ศ. 1873) เป้ายิงถูกรื้อออก และถูกใช้เป็นห้องเรียนและห้องดนตรี โปรเจคการซ่อมแซมในปีเฮเซที่ 9 (ค.ศ. 1997) ได้สร้างเป้ายิงขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมการยิงธนู (คิวโด) อีกครั้งหนึ่ง
ตามที่มีระบุในกฎหมายซามุไรว่าการฝึกฝน "คิวบะโนะมิจิ(หนทางแห่งธนูและม้า)" เป็นสิ่งที่ซามุไรต้องทำ อาวุธปืนหรือปืนใหญ่ นับว่าได้เปรียบกว่า แต่ศิลปะการยิงธนูที่ให้ความสำคัญด้านมารยาท ถือว่าเป็นศิลปะที่พิเศษมากสำหรับซามุไรของมัตสึชิโระ