เค็นจุสึโช (โรงฝึกการฟันดาบ)

เป็นอาคารที่สร้างหลังคาหน้าจั่วซึ่งเป็นโครงสร้างแบบหลังคาจั่วปั้นหยาแห่งเดียวในโรงเรียนและมีลักษณะเป็นทางการที่เหมาะสมกับเป็นทางเข้าโรงเรียน
ห้องที่อยู่ตรงกลางทางทิศตะวันออกเป็น “จุดชมวิว” สำหรับผู้ครองแคว้น สร้างโดยยกพื้นสูงกว่าห้องอื่น ๆ เล็กน้อยและสีของผนังก็แตกต่างกันด้วย
การฝึกซ้อมในสมัยเอโดะ จะใช้ดาบไม้หรือดาบไม้ไผ่ในการเรียนรูปแบบ เกราะ(รูปแบบก่อนหน้าของเกราะที่ใช้ในกีฬาเคนโดในปัจจุบัน) ที่ใช้ในสมัยนั้น ก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สมบัติซานาดะด้วย
ที่แคว้นมัตสึชิโระ ศิลปะการฟันดาบ เป็นที่นิยมเทียบเท่ากับ ศิลปะการใช้หอก, ศิลปะการยิงปืน มีผู้มาขอฝึกฝนจากแคว้นอื่นๆ จำนวนมาก และมีบันทึกว่า ชินซากุ ทาคาซึงิ จากแคว้นโจชู (จังหวัดยามากุจิ) มาเยือนด้วย