จูจุสึโช (โรงฝึกศิลปะการต่อสู้แบบอ่อน)

ในอดีตได้ปูพื้นด้วยเสื่อทาทามิทั้งหมดและมีการฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่น(ยาวาระจุสึ) (การต่อสู้ชนิดหนึ่งที่เล่นเป็นคู่) เช่น จูจุสึ (ศิลปะการต่อสู้แบบอ่อน), โคชิโนะมาวาริ (เทคนิคการควบคุมคู่ต่อสู้ด้วยดาบสั้นและดาบใบกว้าง), (เทคนิคการควบคุมคู่ต่อสู้ที่มีอาวุธโดยใช้มือเปล่า) เป็นต้น
ค.ศ. 1868ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ผลิตอาวุธปืนและกระสุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสงครามโบะชิน
ยุคิสึระ ซานาดะ ผู้ครองแคว้นรุ่นที่ 8 ชื่นชอบจูจุสึอย่างมาก เช่น ตัวท่านฝึกฝน “จูจุสึของสำนักคิโต” อย่างกระตือรือร้น แต่เมื่อเข้าสู่ปลายสมัยเอโดะ จูจุสึเริ่มได้รับความนิยมลดลงเนื่องจากนโยบายของกลุ่มผู้ครองแคว้นที่จะสนับสนุนศิลปะการต่อสู้ด้วยปืน ตั้งแต่ปี