โบราณสถานแห่งชาติ อดีตโรงเรียนสอนวรรณคดีและศิลปะการต่อสู้(บุนบุกักโค)

โรงเรียนสอนวรรณคดีและศิลปะการต่อสู้ (บุนบุกักโค) ตั้งขึ้นในปีอันเซยที่ 2 (ปี 1855) ในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำแคว้นซึ่งเป็นที่เล่าเรียนของลูกน้องซามูไรในแคว้นมะซึชิโระ
ภายในบริเวณโรงเรียนมีอาคาร เช่น อาคารเรียนด้านอักษรวรรณกรรม อาคารเรียน 2 หลัง (อาคารเรียนตะวันออก และอาคารเรียนตะวันตก) สถานที่เรียนศิลปะดาบ สถานที่เรียนศิลปะป้องกันตัว สถานที่เรียนศิลปะธนู สถานที่เรียนศิลปะหอก เป็นต้น และมีนักเรียนเข้าเรียนมากกว่า 200 คน
โรงเรียนสอนวรรณคดีและศิลปะการต่อสู้ (บุนบุกักโค)ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนประจำแคว้นเดิมแห่งเดียวในญี่ปุ่น ที่ยังคงสภาพอาคารเดิมทั้งหมดรวมถึงสถานที่ฝึกศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่สมัยที่สร้าง และได้รับการกำหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติในปีโชวะที่ 28 (ปี 1953)
ภายหลังจากการยกเลิกระบบแคว้นและเปลี่ยนเป็นจังหวัดในปีเมจิที่ 4 (ปี1871) แม้ว่าบุนบุกักโคได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนแห่งจังหวัดมะซึชิโระ โรงเรียนประถมธรรมดา(จินโจ)มะซึชิโระ และโรงเรียนประถมมะซึชิโระ ตามลำดับ แต่โรงเรียนก็ได้รับการทำนุบำรุงและใช้ประโยชน์ในฐานะเป็นแหล่งให้การศึกษาและเรียนรู้วิชาการในท้องถิ่นจนถึงปัจจุบัน