บุงกากุโซ (อาคารเรียนด้านวิชาการ)

อาคารที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนวรรณกรรมและการทหาร แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ตามวัตถุประสงค์การใช้งานและสถานภาพบุคคล มีพร้อมทั้งหอประชุม ห้องเรียน ครัว สำนักงานบริหาร ห้องพักของเจ้าเมือง ฯลฯ มีประตูทางเข้า 3 ประตู แบ่งตามสถานภาพบุคคล จากทางทิศตะวันออก เป็นประตูสำหรับเจ้าเมืองโดยเฉพาะ ประตูสำหรับอาจารย์ และประตูสำหรับนักเรียนในสำนัก
ทำการกั้นห้องด้านในห้องโถงใหญ่ (โอฮิโรมะ) และใช้เป็นห้องเรียนเล็ก แต่ในปี ค.ศ.1869 ได้มีการสร้างโรงเรียนทหารขึ้นรวมกับโรงเรียนบุนบุทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จึงสร้างต่อเติมชั้น 2 ของอาคารเรียนด้านวิชาการ และย้ายอาคารในคฤหาสน์ซานาดะมาที่นี่เพื่อใช้เป็นห้องเรียน
ในปี ค.ศ.1872 รัฐได้ออกกฎหมายระบบการศึกษา เป็นการเริ่มต้นระบบการศึกษาสมัยใหม่ ห้องสำหรับเจ้ามืองกลายเป็นห้องผู้อำนวยการโรงเรียน, สำนักงานบริหารกลายเป็นห้องพักครู ฯลฯ ฟังก์ชั่นของห้องต่างๆ ถูกสืบทอดต่อมา ส่วนห้องโถงใหญ่ที่พวกนักเรียนใช้กัน เคยถูกนำประตูกั้นและเสื่อทาทามิออก และใช้เป็นโรงออกกำลังกายภายในอาคารด้วย