โคซิคาเกะ (จุดนั่งรอ)

สถานที่นั่งรอสำหรับผู้ติดตาม เรียกอีกอย่างว่า “จุดนั่งรอสำหรับผู้ติดตาม”
ในยุคเอโดะ ตามปกติเวลาซามูไรจะออกไปข้างนอกจะพาผู้ติดตามไปด้วย จุดนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ติดตามเหล่านั้นใช้นั่งรอจนกว่าเจ้านายจะเสร็จธุระ ปัจจุบันยังคงหลงเหลืออยู่ที่คฤหาสน์ซานาดะด้วย
เมื่อเข้าสู่ยุคเมจิ จุดนั่งรอนี้จึงถูกรื้อออกทันที
อาคารปัจจุบันนี้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อครั้งที่ทำการซ่อมแซมในยุคโชวะ