ยาคุโซ (สถานที่ราชการ)

ซีกตะวันตกของอาคารถูกเรียกว่า "โอยาคุโช" เป็นสถานที่ทำงานของข้าราชการประจำแคว้นที่ดูแลจัดการโรงเรียน ที่นี่คือส่วนกลางของการบริหารโรงเรียน ใช้ร่างจดหมายเวียนจากแคว้น ซื้อสิ่งของ ดูแลต้อนรับนักปฏิบัติธรรมกับแขกจากที่อื่นที่มาเยือน ดูแลจัดการวันเวลาบรรยายกับการเรียนการสอน
แผนผังตอนก่อตั้งโรงเรียนนั้น แต่ละห้องมีชื่อเรียกต่างๆ เช่น "โอะเมะทสึเคะ" "ซิราเบยาคุ" "คาคาริยาคุนิน" และแยกห้องตามตำแหน่งของตน ห้องที่อยู่ติดกันทางฝั่งใต้คือ "โอไดสึโนะมะ " สำหรับจัดเตรียมชากับขนมในตอนที่ผู้ครองแคว้นมาเยือน ส่วนห้องที่อยู่ติกัน ทางฝั่งเหนือคือ "นากาอิโรริโนะมะ" ที่ข้าราชการใช้พบปะพูดคุยกัน