การจัดแสดงจำลองโอยาคุโช

ตำแหน่งที่มีหน้าที่จัดการข้าราชการที่ทำงานในโรงเรียนบุนบุ เรียกว่า "โอะเมะทสึเคะ" ซามุไรที่มีผลิตผล 100-200โกคุของแคว้น 2-3 นายได้รับการแต่งตั้งและผลัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติหน้าที่ มีเอกสารทางประวัติศาสตร์เช่น บันทึกที่เหล่าบรรดา "โอะเมะทสึเคะ" เขียนเกี่ยวกับการทำงานในแต่ละวันเรียกว่า "บันทึกประจำวันของโรงเรียนบุนบุ" หรือ "กฎโรงเรียน" หลงเหลืออยู่
ในบันทึกเหล่านั้น มีการบันทคกส่วนหนึ่งของแผนผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ลิ้นชัก หรือโต๊ะที่พวกข้าราชการสั่งมา
ห้องนี้จำลองสภาพในสมัยที่ข้าราชการทำงานในสมัยนั้นโดยอ้างอิงจากเอกสารทางประวัติศาสตร์เหล่านั้น ลองใช้มือสัมผัสและรู้สึกถึงบรรยากาศของสมัยเอโดะ