โออิมะ (ห้องสำหรับผู้ครองแคว้นกับแขกผู้มีเกียรติ)

ทางซีกตะวันตกของอาคารคือห้องสำหรับผู้ครองแคว้นกับแขกผู้มีเกียรติ ห้องที่อยู่ด้านในสุดและมีโทโคโนมะเรียกว่า "โออิมะ " เป็นสถานที่สำหรับผู้ครองแคว้นที่มาเยือนโรงเรียนบุนบุ
ห้องนี้ต่างจากห้องอื่นๆ ตรงมีแผ่นซ่อนหัวตะปูที่เสาและเปลี่ยนสีดินฉาบผนัง ปัจจุบันไม่เหลือเสื่อทาทามิกับประตูเลื่อนให้ดูแล้ว แต่เชื่อว่าคงจะเป็นของชั้นสูงที่ "ทำมาสำหรับเจ้านาย" แน่นอน
ตอนทำการซ่อมบูรณะ เมื่อทำลายผนังดินก็ค้นพบกระดาษญี่ปุ่นที่บิดเป็นเชือกกระดาษถูกสุมอัดอยู่ระหว่างผนังกับเสา คาดว่าเพื่อป้องกันลมพัดลอดช่องว่างนั่นเอง ซึ่งเราสามารถเห็นการเอาใจใส่คิดถึงผู้ครองแคว้นได้จากสิ่งนี้
ห้องด้านหน้าคือห้องพักที่เรียกว่า "โอตสึกิ " ทางซีกเหนือเรียกว่า "โกโยโจ " เคยใช้รายงานการเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมของข้าราชการเ และเป็นสถานที่ประจำการของรัฐบุรุษ