มาถ่ายรูปที่ระลึกที่ "โออิมะ" กันเถอะ !

"โออิมะ" เป็นห้องสำหรับเจ้าเมืองเวลาที่มาเยือนโรงเรียนบุนบุ ภายในจึงมีการตกแต่งเป็นพิเศษ
มาลองเป็นโชกุนของแคว้นชินชูมัตสึชิโระ ที่มีผลผลิตมวลรวม 1 แสนโคคุ แล้วถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกดูมั๊ยคะ ?
มีชุดของเจ้าหญิงและนินจาด้วยนะ !