ผู้บริหารจัดการ-ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์นี้ดำเนินการบริหารงานโดยสำนักงานบริหารศูนย์วัฒนธรรมมัตสึชิโร่ คณะกรรมการการศึกษาอำเภอนากาโน่ (ในพิพิธภัณฑ์สมบัติซานาดะ)
พิพิธภัณฑ์สมบัติซานาดะ พร้อมข้าวของเครื่องใช้ของขุนนางซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่ถูกจัดเก็บและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้ถูกส่งมอบให้แก่เมืองมัตสึชิโร่ในปี ค.ศ. 1966 โดย ซานาดะ ยูกิฮารุ ซึ่งเป็นเจ้าบ้านตระกูลซานาดะรุ่นที่ 12 ในขณะนั้น
ในปีเดียวกันเมืองมัตสึชิโร่ได้ถูกรวมเข้ากับอำเภอนากาโน่ จึงทำให้พิพิธภัณฑ์ถูกถือครองโดยอำเภอนากาโน่ หลังจากที่โรงเรียนมัธยมปลายมัตสึชิโร่ได้ย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ ในปี ค.ศ. 1969 อาคารเรียนจึงได้ถูกซ่อมแซมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น
ในปี ค.ศ. 1977 อาคารหลังใหม่ได้ถูกสร้างเพิ่มเติมและในปี ค.ศ. 1988 ที่เก็บของสร้างเสร็จสมบูรณ์ เอกสารและสิ่งของเกือบทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้ในโกดังดินของคฤหาสน์ซานาดะจึงถูกย้ายมาที่ที่เก็บของที่สร้างขึ้น วัตถุที่จัดเก็บมีตั้งแต่ชุดเกราะและดาบชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นข้าวของเครื่องใช้ของไดเมียว จนถึงเครื่องเรือน ผลงานภาพวาด ฯลฯ หนังสือเก่าแก่และเอกสารเกี่ยวกับการปกครองในแคว้น กล่าวกันว่ารวมทั้งหมดแล้วมีจำนวนหลายหมื่นรายการ
นอกจากนี้ ยังรับเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับแคว้นมัตสึชิโร่อีกด้วย ทั้งเอกสารบริจาคและเอกสารที่นำมาฝากรวมแล้วประมาณ 100 รายการ
ที่ห้องจัดแสดง ได้จัดแสดงความสำคัญของวิธีการใช้ข้าวของเครื่องใช้ของไดเมียว เปลี่ยนการจัดแสดงปีละ 4 ครั้ง (3 เดือน 1 ครั้ง)
ที่ห้องจัดแสดงชั่วคราวชั้น 2 ของอาคารหลังใหม่ นอกจากการจัดแสดงพิเศษปีละ 1 ครั้งแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่สอดคล้องกับผลการวิจัยด้วย

สอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทั้งหมดในเว็บไซต์นี้
คณะกรรมการการศึกษาอำเภอนากาโน่
สำนักงานบริหารศูนย์วัฒนธรรมมัตสึชิโร่
4-1 มัตสึชิโร่ มัตสึชิโร่มาจิ อำเภอนากาโน่ 381-1231 (ในพิพิธภัณฑ์สมบัติซานาดะ)

โทรศัพท์ : 026-278-2801
อีเมล์ : houmotsukan@city.nagano.lg.jp