แนะนำสถานที่

สถานที่และจุดที่น่าเที่ยวชม

 • =ต้องใช้เวลา
 • =ค่าเข้าชม

ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าชมเป็นเวลาโดยประมาณ

พิพิธภัณฑ์สมบัติซานาดะ

พิพิธภัณฑ์สมบัติซานาดะ
 • 30นาที
 • ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

คฤหาสน์ซานาดะ

 • 30นาที
 • ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

โรงเรียนบุนบุ (โรงเรียนวรรณกรรมและการทหาร)

โรงเรียนบุนบุ (โรงเรียนวรรณกรรมและการทหาร)
 • 20นาที
 • ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

ประตูด้านหน้าบ้านเก่าตระกูลชิราอิ

ประตูด้านหน้าบ้านเก่าตระกูลชิราอิ
 • 15นาที
 • ฟรี

อนุสรณ์สถานโซซัน

อนุสรณ์สถานโซซัน
 • 30นาที
 • ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

บ้านเก่าตระกูลโยโกตะ

 • 20นาที
 • ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

ซากปราสาทมัตสึชิโร่

 • 15นาที
 • ฟรี

คฤหาสน์ยามะเดร่า โจซัน

 • 20นาที
 • ฟรี

บ้านตระกูลฮิกุจิ

 • 15นาที
 • ฟรี

บ้านเก่าตระกูลมะเอะจิม่า

บ้านเก่าตระกูลมะเอะจิม่า
 • 15นาที
 • ฟรี

หอระฆังเก่าของแคว้นมัตสึชิโร่

หอระฆังเก่าของแคว้นมัตสึชิโร่
 • 5นาที
 • ฟรี

ซากโบราณสถานบ้านเกิดของซาคุมะ โซซัน

ซากโบราณสถานบ้านเกิดของซาคุมะ โซซัน
 • 5นาที
 • ฟรี

เอ็นอุเต

เอ็นอุเต
 • 5นาที
 • ฟรี

บ้านพ่อค้าเทรามาจิ (บ้านเก่าตระกูลคาเนะฮาโกะ)

บ้านพ่อค้าเทรามาจิ (บ้านเก่าตระกูลคาเนะฮาโกะ)
 • 15นาที
 • ฟรี