การเดินทาง

การเดินทางสู่มัตสึชิโร่

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า
การเดินทางโดยรถยนต์
การเดินทางจากสถานีรถไฟ
การเดินทางจากสนามบิน

ข้อมูลที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์สมบัติซานาดะ

ที่จอดรถADจอดฟรี รวมถึงรถบัสขนาดใหญ่

Aที่จอดรถด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สมบัติซานาดะ
  รถบัสขนาดใหญ่ 3 คัน / รถยนต์ทั่วไป 25 คัน / ที่จอดสำหรับผู้พิการ 1 คัน

Bที่จอดรถฝั่งทิศเหนือของคฤหาสน์ซานาดะกับโรงเรียนบุงบุ(ใช้เวลาเดินมาถึงพิพิธภัณฑ์สมบัติซานาดะ 1 นาที)
  จอดรถยนต์ทั่วไปได้ 30 คัน

Cที่จอดรถโทโนะมะจิของอำเภอสำหรับนักท่องเที่ยว(ใช้เวลาเดินมาถึงพิพิธภัณฑ์สมบัติซานาดะ 3 นาที)
  รถบัสขนาดใหญ่ 7 คัน / รถยนต์ทั่วไป 350 คัน / ที่จอดสำหรับผู้พิการ 2 คัน

Dที่จอดรถมัทสึชิโระโจโฮะคุ(ใช้เวลาเดินมาถึงพิพิธภัณฑ์สมบัติซานาดะ 12 นาที)
  รถบัสขนาดใหญ่ 10 คัน / รถยนต์ทั่วไป 60 คัน / ที่จอดสำหรับผู้พิการ 2 คัน